Resmi Kurumlar İnternet Sitesi
TC Sağlık Bakanlığı http://www.saglik.gov.tr
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü http://www.iegm.gov.tr
Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu http://www.sgk.gov.tr
Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı http://www.rshm.saglik.gov.tr
TC Çevre ve Orman Bakanlığı http://www.cevreorman.gov.tr
TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı http://www.tarim.gov.tr
TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı http://sanayi.gov.tr