Kalite Anlayışımız

Leda Pharma insan sağlığını korumak ve iyileştirmek üzere, Uluslararası ilaç üretim standartlarına uygun olarak, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Sağlık Bakanlığı İlaç İyi Üretim Uygulamaları (GMP) yasal mevzuatları çerçevesinde ilaç üretimini tüm müşterilerinin ve çalışanlarının beklentilerini karşılayıp, memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleştirir.

Leda Pharma, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, ulusal ve uluslararası kabul görmüş güncel standart metotları kullanarak, kaliteli hizmet anlayışını sürdürür. Kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştirebilmek için gerekli mali, teknolojik ve insan kaynağını sağlamayı, KYS standartları gereklerine uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Çalışma Prensiplerimiz

Üretmekte olduğumuz ürünlerin;
İlgili standartlar ile kanun ve mevzuatlara uygunluğu ve aynı zamanda güvenilir şekilde kullanılabilirlik özelliklerine sahip olması temel politikamızdır.

Pazar payımızın ve rekabet gücümüzün arttırılması ürünlerimizin kalite seviyesinin sürekli olarak geliştirilmesine bağlıdır. Kalite seviyemizin geliştirilmesi için teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve kalitenin kontrol edilerek değil üretilerek sağlanacağını biliyoruz. Bunu gerçekleştirmek, Kalite Güvence Sistemimizin gereklerinin tüm personelimiz tarafından yerine getirilmesi ile mümkün olacaktır.